BAT TUAN TRADING COMPANY LIMITED

Tig Welding Machine T300PD

Tig Welding Machine T300PD

Contact


Phone: 0274 3769 331

Product details

THÔNG SỐ T300PD
Điện áp vào 3 Ø 380VAC
Dòng hàn Tig 5-300A
Que 5-250A
Hiệu suất máy 75%
Trọng lượng máy 28.5 kg

© 2020 battuan.com | Designed and developed by vuongweb.com